לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

שעור 1
8:05
9:05
שעור 2
9:05
9:45
הפסקת אוכל
9:45
10:00
הפסקה
10:00
10:20
שעור 3
10:20
11:05
שעור 4
11:05
11:50
הפסקה
11:50
12:05
שעור 5
12:05
12:50
שעור 6
12:50
13:35